Choose language

Current language:PL

Produkty do dezynfekcji, higieny i pielęgnacji przeznaczone do gabinetów stomatologicznych

Urządzenia i sprzęt dentystyczny zanieczyszczone patogenami mogą być źródłem infekcji.

Skuteczna dezynfekcja o szerokim spektrum działania oraz dobre właściwości czyszczące są podstawowymi wymogami, które powinny spełniać produkty do dezynfekcji. Równie ważny jest wysoki poziom przyjazności dla użytkowników.