Choose language

Current language:PL

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Kontakt grożący przeniesieniem zakażenia ma miejsce zwłaszcza podczas świadczenia usług na oddziale ratunkowym. Istnieje potencjalne ryzyko przeniesienia zakażenia w przypadku nieznanego pacjenta, co oznacza, że należy podjąć szczególne środki, aby zapobiec chorobie zakaźnej.

 

Aby osiągnąć ten cel i wspierać personel pracujący na oddziałach ratunkowych, zapewniamy dopasowany do sytuacji program dezynfekcji o wysokiej skuteczności. 

 

Nasze produkty są przyjazne dla użytkowników i wyjątkowo dobrze dopasowane zarówno do rutynowej, codziennej dezynfekcji, jak też do dezynfekcji wymaganej w sytuacjach szczególnych. Tak pomagamy w prowadzeniu trudnych i stresujących działań na oddziale ratunkowym. Nasze rozwiązania służące do przecierania są szczególnie przyjazne dla użytkowników. Oferta obejmuje między innymi gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne, po które można szybko sięgnąć i natychmiast zastosować.

 

Produkty Dr. Schumacher można nabyć w naszych przedstawicielstwach lub u partnerów handlowych. Zachęcamy do kontaktu z nami.