Choose language

Current language:PL

Placówki opieki zdrowotnej są traktowane priorytetowo

© iStock.com/Dr_Microbe 1

Zapewnianie zaopatrzenia placówek opieki zdrowotnej to priorytet

Szpitale przygotowują się na gwałtowny wzrost liczby pacjentów z COVID-19. Aby pomimo rosnącej liczby przypadków zapewnić wystarczającą ochronę pacjentom i personelowi, konieczne jest zaopatrzenie placówek opieki zdrowotnej w skuteczne środki dezynfekcyjne. I dlatego od miesiąca firm Dr. Schumacher zaopatruje wyłącznie kliniki, domy starców i domy opieki oraz licencjonowane gabinety lekarskie.

 

System trzyzmianowy możliwy dzięki zaangażowaniu pracowników

Aby firma Dr. Schumacher mogła wypełniać zapotrzebowania pomimo gwałtownie rosnącego popytu, konieczne było znaczne zwiększenie produkcji. Dodatkowe moce produkcyjne są dostępne od zaraz dzięki wprowadzeniu modelu trzyzmianowego z ciągłą produkcją przez 6 dni. Wdrożenie systemu trzyzmianowego jest ważnym krokiem do zagwarantowania nieprzerwanego zaopatrzenia.

Niezmiennie duże zaangażowane naszego personelu umożliwia zwiększenie mocy produkcyjnych. I tak pracownicy z innych działów dobrowolnie się zgłosili, aby zasilić produkcję środków do dezynfekcji rąk

wyjaśnia Dyrektor Naczelny firmy Jens Schumacher.

 

Nadzwyczajne zaangażowanie całej załogi, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników produkcyjnych, umożliwiło zatem produkcję pilnie potrzebnych środków dezynfekcyjnych. Aby także pracownicy firmy Dr. Schumacher byli optymalnie zabezpieczeni, przedsiębiorstwo wprowadziło liczne zapobiegawcze środki ostrożności. Należy do nich między innymi wprowadzenie licznych reguł zachowania. Na przykład bezpieczeństwo pracowników produkcji podczas przekazywania obowiązków kolejnej zmianie jest zapewnione przez modyfikacje organizacyjne i przestrzenne.

 

Wczesne rozszerzenie produkcji

Wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne zaznaczył się już w styczniu bieżącego roku. Już wtedy firma Dr. Schumacher podjęła działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnych. Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne dzięki pracy w weekendy i uruchomieniu dodatkowych maszyn. Tak wczesne adaptacje umożliwiły ponad dwukrotne zwiększenie produkcji środków dezynfekcyjnych w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

 

Zapewnienie dostępności surowców

Do chwili obecnej firma Dr. Schumacher może zagwarantować przyrzeczone zwiększone dostaw dla swoich klientów z sektora opieki zdrowotnej na kolejne trzy miesiące. Jednak obecnie dostrzegalny jest na rynku niedobór etanolu i izopropanolu, które są ważnymi surowcami do produkcji środków dezynfekcyjnych. Z tego względu firma Dr. Schumacher pozostaje w ścisłym kontakcie z dostawcami, instytucjami, zrzeszeniami i Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić dostępność tych istotnych surowców także w przyszłości.