Choose language

Current language:TR

Şartlar ve Koşullar

I. Kapsam

 1. Müşteri ile aramızda yapılan sözleşme, devam eden iş ilişkisi ve tüm teklifler aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara dayanmaktadır. Gerçek kişi bizimle, o kişinin ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerinin (BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, Alman Medeni Kanunu] ’nin 13. bölümünde belirtildiği üzere bir tüketicinin) gereği olarak sınıflandırılamayacak bir amaçla bir sözleşme imzalarsa, aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerli değildir.
 2. Müşterinin farklı şart ve koşulları, özellikle tarafımızca bu tür şart ve koşullara açıkça itiraz edilmemiş olunsa bile, geçersiz sayılmaktadır.
 3. Ayrıca, şart ve koşulların tek tek bölümlerinin geçersiz olması durumunda, şart ve koşulların geri kalan bölümleri bağlayıcı olmaya devam edecektir.
 4. Esasen ilgili uygulama kapsamı dahilinde, bireysel sözleşmeye dayalı anlaşmalar ve bu şart ve koşullara ek olarak değiştirilen 11 Nisan 1980 tarihli Malların Uluslararası Satışına İlişkin Viyana BM Sözleşmesi (CISG) geçerlidir. Ayrıca, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ihzari medeni hukuku tüm hukuki konular için geçerli olacaktır.

 

II. Teklif ve Kabul

 1. Teklifler sadece yazılı olarak yapılacaktır. Teklifi veren Müşteri, teklifin verilmesinden 14 takvim günü sonra herhangi bir iptal durumu olmaksızın teklifine bağlı kalacaktır.
 2. Teslimat veya faturalama hemen gerçekleşmediği sürece, her zaman posta yoluyla veya elektronik olarak bir sözleşmenin kabulü yazılı şekilde teyit edilmektedir.
 3. Siparişe veya farklı kabul beyanlarına ilişkin Müşteri tarafından sonradan yapılan değişiklikler, bizim açık rızamızı gerektirir ve bize bu nedenle etkilenen sözleşme koşullarında bize değişiklik yapma hakkı verir.
 4. Müşterinin kredi itibarına ilişkin şüpheli durumların sonradan farkına varılması durumunda, ön ödemeye tabi olarak sipariş veya teslimat için işlem yapmaya devam edebilir veya sözleşmeden çekilebiliriz. Müşteri peşin ödeme yaparsa, bir banka tarafından verilen bir sözleşme teminatını talep edebilir veya sözleşmeden çekilebilir.
 5. Sözleşmenin akdi, sözleşmedeki herhangi bir değişiklik veya iptal, yazılı şekil şartı uyarınca teleks, teleteks ve faks ile yalnızca yazılı olarak yapılmalıdır.

 

III. Ücretler

 1. Teklifte belirtilen ücretler, teklif hükmünün dayandığı sipariş verilerinin değişmeden kalması şartıyla geçerlidir. Sunulan ücretler, euro cinsinden net fiyatlardır ve yasal katma değer vergisini içermez. Ücretler fabrika teslimi için geçerlidir ve aksi açıkça kararlaştırılmadıkça paketleme ve nakliye masraflarını veya navlun, sigorta veya posta ücretini içermez.
 2. Müşteri tarafından sonradan talep edilen değişiklikler, genel kural olarak Müşteriye fatura edilecektir.
 3. Malzemelerin veya ücretlerin fiyatındaki artışlara ilişkin üretim maliyetlerindeki artışlar faturaya yansıtılabilir.

 

IV. Sınai Haklar

 1. Sözleşme konusu ürünü imal etmek için kullandığımız işletim ekipmanları, özellikle filmler, baskı kalıpları, litograflar, baskı plakaları, dikili tip ve aletler bizim mülkiyetimizdedir ve ayrıca faturalandırılsalar bile tedarik edilmeyecektir.
 2. Müşterinin sunduğu belgelerin telif haklarının yanı sıra çoğaltma haklarının kontrolünden yalnızca Müşteri sorumludur. Buna göre Müşteri tüm üçüncü taraf iddialarına karşı bizi tazmin edecek, koruyacak ve zarar görmememizi sağlayacaktır.
 3. Müşteri tarafından açıkça sipariş edilen (veya atanan) numuneler, eskizler, tasarımlar vb. için, sipariş verilmemiş olsa bile, üzerinde anlaşmaya varılan ücret ödenmelidir. Mülkiyet ve tam tasarruf hakkı, ücretin ödenmesinden sonra Müşteriye geçer. Teslimatları veya hizmetlerin iletildiği üçüncü şahıslar için belgeler, eskizler, planlar vb. müsaade edildiği şekilde erişilebilir hale getirilebilir.
 4. Ürünlerin başka ülkelere teslim edilmesi veya Müşterinin bu ürünleri başka ülkelere teslim etmesi durumunda, Müşteri tarafından ürünlerin kullanımına veya amacına aykırı olan, Federal Almanya Cumhuriyeti dışında var olabilecek herhangi bir patent, ticari marka, kullanım veya diğer telif hakkı alınmış sınai mülkiyet hakları için tarafımızca hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

V. Teslimat

 1. Nakliye masraflarının tamamını veya bir kısmını tarafımızca üstlenilse bile teslimat, masraf ve riskler Müşteriye ait olacaktır.
 2. Kararlaştırılan teslimat süresi, tüm ayrıntıların kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu gün (özellikle etiketler ve ambalajlar için, Müşteri tarafından verilen son baskı ve / veya üretim onayı) veya sipariş onayının gönderildiği gün ile başlamaktadır.
 3. Ürünler tarafımızca kararlaştırılan sürenin son gününde gönderilmiş ise, teslimat süresinin karşılanmış olduğu kabul edilecektir.
 4. Siparişte müteakip bir değişiklik olması durumunda, başlangıçta onaylanan ve teyit edilen teslimat süresi buna göre uzatılacaktır. Teslimat, Müşterinin sorumluluğunda olan nedenlerden dolayı gecikirse, kararlaştırılan süre içinde sevkiyata hazır olduğunun duyurulması halinde, son teslim tarihine uyulduğu kabul edilecektir.
 5. Doğal afetler, devlet önlemleri, malzeme kıtlığı, operasyonel aksaklıklar, trafik, grev, lokavt, diğer operasyonel kesintiler, savaş, uygun taşıma kaynaklarının veya tedarik hizmetlerinin eksikliği, operasyonel alanımızın dışındaki diğer koşullardan kaynaklanıyorsa veya uygun önlemleri alarak kontrol edemediğimiz operasyonel süreç kesintisine atfedilebiliyorsa, gecikmiş teslimatlardan sorumlu değiliz. Böyle bir durumda, kararlaştırılan teslimat süresini uygun şekilde uzatma hakkına sahibiz; Müşteriyi, bu geciken teslimatlar konusunda gecikmeden bilgilendireceğiz. Her iki taraf da yasal hükümler ile belirlenen sözleşmenin feshini beyan etme hakkını saklı tutmaktadır.
 6. Ayrıca, Müşteri bize yazılı olarak uygun bir son teslimat tarihi bildirdikten sonra gerçekleşmiş olan eksik teslimat sadece Müşteriye hak arama hürriyetini sunar. Hak talepleri yalnızca, kararlaştırılan teslimat süresinin bitiminden en geç 2 hafta önce gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarar hakkında yazılı bildirimde bulunulmuşsa, işlenmiş siparişlerin teslim tarihini kaçırmaktan kaynaklanabilir.
 7. Aksi kararlaştırılmadıkça, çağrı üzerine siparişler, sipariş onay tarihinden itibaren 6 ay içinde kabul edilmelidir. Son teslim tarihine kadar kabul edilmeyen özel üretilmiş ürün miktarı, tebliğden sonra teslim edilecek ve ek depolama maliyetleri dahil olmak üzere faturalandırılacaktır. Jenerik ürünler için, sipariş onay tarihinden itibaren 6 ay sonra, ek depolama maliyetleri dahil olmak üzere peşin ödeme talep edilebilir. Müşteri, talep edilmesine rağmen 2 hafta içinde peşin ödemeyi yapmazsa, mutlak yetkimiz ile malların kabul edilmesi ve faturalanması konusunda ısrar etme ya da ikame bir satış gerçekleştirme ve kârdaki fark için bir talepte bulunma ya da Sözleşmeden çekilme ya da kaybedilen kar nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkına sahibiz. Tazminat talebinde bulunulursa, sipariş toplamının % 15'i tutarında götürü tazminatı üzerinde anlaşmaya varılmış sayılır. Kanıta dayalı olarak başka zararlar için talepte bulunma hakkı bu durumdan etkilenmez. Müşteri, bu tutarda herhangi bir zarar veya hasar olmadığını kanıtlama hakkına sahiptir.
 8. Müşterinin kabul konusunda temerrüde düşmesi durumunda, fatura tutarının% 0,5'i tutarında depolama ücretleri de her ay veya kısmi ay için sevkiyata hazır olma bildiriminden bir ay sonra başlayarak Müşteriye faturalandırılabilir; depolama ücretleri yıllık% 4 ile sınırlıdır. Kanıt sunulması durumunda, daha yüksek ücretler için fatura kesilebilir. Müşteri, herhangi bir depolama ücretinin veya bu tutarda depolama ücreti alınmadığını kanıtlama hakkına sahiptir.
 9. Kısmi teslimat yapma hakkına sahibiz ve genel kural olarak nakliye sigortası yaptırma yükümlülüğümüz yoktur. Paris Uluslararası Ticaret Odası'nın Incoterms 2000'i, yalnızca “EXW, FAS, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDU, DEQ, DDP” teslimat koşulları için geçerlidir.

 

VI. Ambalaj ve Nakliye

 1. Endüstri standardında uygun ambalajlamayı garanti etmekteyiz ve gerekli özen göstererek sevkiyat yapmaktayız, yalnızca kasıtlı veya ağır ihmalden sorumlu tutulabiliriz.
 2. Sevkiyat tarihleri, yalnızca açık yazılı onay sunulduğunda bağlayıcıdır.
 3. 250 Euro'ya kadar olan teslimatların ön ödemesi yapılmaz. 250 Euro'nun üzerindeki teslimatlar, ambalaj dahil, teslim alındığı yere kadar ücretsizdir.
 4. Ambalaj malzemeleri, anlaşmaya göre iade için kabul edilecektir.
 5. Müşterinin malları bize geri göndermesi durumunda, tehlikeli maddelerle ilgili yasalara göre iadelerin doğru işaretlenmesinden müşteri sorumludur. İadelerin işaretlenmesine ilişkin bilgilendirme, www.schumacher-online.com adresindeki web sitemizde bulunabilir.

 

VII. Tedarikçilerimiz için notlar

 1. Tedarikçi, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) hakkındaki Yönetmelik (EC) 1907/2006 gerekliliklerine tedarikçi ile ilgili oldukları ölçüde uymayı taahhüt eder. Dr. Schumacher GmbH, verilere dayanarak, tedarikçinin aynı şekilde bu yönetmeliğin gerekliliklerine uymasını sağlayacaktır.
 2. Malsfeld lokasyonuna gönderilecek kimyasal hammaddelerin teslimat adresi: Zum Steeger 3, 34323 Malsfeld. Ticari ve bitmiş ürünler ile kutular dahil ambalaj malzemeleri şu adrese teslim edilmelidir: Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld.

 

VIII. Toleranslar

 1. Tüm ürünler için, sipariş edilen miktarın% 10'una kadar fazla veya eksik teslimat yapma ve teslim edilen gerçek miktar için fatura kesme hakkını saklı tutarız.

 

IX. Perakende Satış

 1. Tüm paketler yalnızca açılmamış durumda temin edilebilir. Kurumsal bir paketin bölümlerinin ayrı ayrı satışına izin verilmez. Paketlerimiz, ücretsiz limanlar dahil diğer ülkelere yalnızca yazılı iznimizle teslim edilebilir.

 

X. Malzemeler ve Uygulama

 1. Müşteriden gelen özel talimatlar haricinde, siparişler endüstri standardı malzemelerle ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bilinen üretim süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Toplu malzeme ve / veya özel niteliklere sahip Müşteri paketleme süreçleri söz konusu olduğunda, Müşteri bizi ilgili gereksinimler hakkında açıkça ve yazılı olarak bilgilendirmeli ve ilgili anlaşmalar yapılmalıdır. Bu, özellikle ilaç kanunları gibi ilgili eyaletin yasal gereklilikleri için geçerlidir.

 

XI. Mülkiyet haklarının saklı tutulması

 1. Mevcut ve gelecekteki tüm alacaklar ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyeti tarafımızca korunmaktadır. Devam eden teslimatlardan gelen faturalar bir döviz faturası ile kapatılırsa veya çekle ödenirse, paraya çevirme zamanına kadar mülkiyeti tarafımızda kalır. Teminat altına alınacak alacağın değerine tekabül eden teminat alma hakkı gerekirse saklı tutulur. Bu kapsamda tarafımızdan ödenmesi gereken teminatın değeri, teminat altına alınacak alacak tutarı % 10'dan fazla aşması durumunda serbest bırakmayı kabul etmekteyiz.
 2. Müşteri, olağan ticari işlemler kapsamında ürünleri, özellikle bunları işlemek ve satmak için elden çıkarma hakkına sahiptir. Teslim edilen ürünlerin nihai ödeme yapılmadan yeniden satılması durumunda, satın alma bedeli derhal ve herhangi bir özel temlik edilmeksizin tarafımıza ödenecektir. Ürün üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işleme, karıştırma veya dönüştürme işlemi, siparişlerimiz uyarınca gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir; bunun anlamı, sonuçta ortaya çıkan herhangi bir müşterek mülkiyete sahip olduğumuzdur.
 3. Teminat taahhüdü, teminat olarak temlik vb. olağandışı emirlere yalnızca bizim iznimizle izin verilir. Müşteri, mülkiyet haklarına tabi olan teslim edilen mallara üçüncü şahısların herhangi bir erişimi (örneğin, diğer alacaklıların el koyması) gecikme olmaksızın bize bildirmelidir.

 

XII. Kusur talepleri

 1. Teslim edilen ürünler için, mutlak yetkimiz ile kusurlu bulunan ürünleri düzelteceğimizi veya bunları ücretsiz olarak yeni ürünlerle değiştireceğimizi garanti etmekteyiz; ikinci durumda, kusurlu ürünler tarafımıza iade edilmelidir. Ürünlerin türüne bağlı olarak onarım mümkün değilse ve özellikle özel ürünler söz konusu olduğunda yenisinin teslimi mümkün değilse, Müşteri, ücretin düşürülmesini veya sözleşmenin iptalini talep edebilir.
 2. Komisyon siparişleri için, sağlanan malzemelerin bileşimi veya ürünlerde ortaya çıkan kusurlarla ilgili hiçbir garanti verilmez.
 3. Teslimatın bir kısmındaki kusurlar, hasarsız ürünlerin makul önlemler alınarak kusurlu ürünlerden ayrılması mümkün olması koşuluyla, teslimatın tamamına ilişkin itirazlara mahal vermez. Bu gibi durumlarda, sadece ücretlerde bir indirim veya, ürünlerin objektif olarak Müşteri için değeri olmadığı ölçüde, sözleşmenin iptali talep edilebilir, ancak tazminat talep edilemez.
 4. Müşteri, teslimatı aldıktan sonra tedarik edilen ürünleri araştırmakla yükümlüdür. Sözleşme ihlalleri, kusurdan etkilenen ürünlerin türü ve kapsamının tam bir açıklamasıyla birlikte bize yazılı olarak bildirilmelidir. Kusurların bildirimi derhal yapılmalı ve Müşterilere ürünlerin teslimatından sonraki 7 iş günü içinde sağlanmalıdır. Sözde gizli kusurlar, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 377 HGB (Handelsgesetzbuch, Ticaret Kanunu) bölümü uyarınca daha kısa bildirim dönemleri uygulanmadığı sürece, teslimattan sonraki 6 hafta içinde rapor edilebilir. Tarafımıza iddia edilen kusurları yerinde inceleme fırsatı verilmelidir.
 5. Müşteri tarafından uygun olmayan depolama, hasarların tazmin edilmesini engelleyecektir.
 6. Müşteri, kusurları düzeltmek için bize uygun bir süre tanımalıdır. Bunu yapmayı reddederse, herhangi bir kusur için sorumluluk tarafımızdan çıkar. Uygun şekilde belirlenen bir son teslim süresinde düzeltme yapılmaz ise, Müşteri sözleşmenin iptalini veya ücretin düşürülmesini talep edebilir. Viyana Satış Sözleşmesinin esas itibariyle ilgili uygulama kapsamı dahilinde, sözleşmeden cayma hakkında olduğu gibi tazminat taleplerinin ileri sürülmesi de ayrıca engellenmiştir. Ayrıca, tazminat talepleri yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda ileri sürülebilir. Dolaylı zararlar için tazminat, örneğin kar kaybı veya ikame satın alma nedeniyle engellenir.
 7. Teslimat bizim için imkansız hale gelirse veya hizmet Müşteri için imkansız hale gelirse, aşağıdaki hükümler geçerlidir. Bu imkansızlıktan dolayı hatalı taraf biz isek, Müşteri, hizmetin veya teslimatın imkansız hale gelen kısmının değerinin% 10'u tutarında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Kasıt veya ağır ihmal nedeniyle sorumlu olmadıkça, Müşteri tazminat talebinde bulunamaz. Müşterinin sözleşmeden çekilme hakkı etkilenmeden kalır. Viyana Satış Sözleşmesinin esas itibariyle ilgili uygulama kapsamı dahilinde, sözleşmeden cayma hakkında olduğu gibi tazminat taleplerinin ileri sürülmesi de ayrıca engellenmiştir.
 8. V. numarasına göre sorumlu olmadığımız durumların ortaya çıkması ve teslimat ve hizmetin ekonomik önemini veya içeriğini önemli ölçüde değiştiren veya faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyen koşulların olması durumunda, iyi niyetle yapılabilmesi koşuluyla, sözleşme uygun şekilde uyarlanacaktır. Bunun ekonomik olarak mümkün olmaması halinde, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz. Bu hakkı kullanırsak, müşteriyle başlangıçta teslimat süresinin uzatılmasına karar verilmiş olsa bile, olayın etkilerinin kapsamını kabul ettikten sonra Müşteriyi gecikmeden bilgilendireceğiz.
 9. Müşterinin hasar tazminatına yönelik diğer tüm olası talepleri için sorumluluk, bizim ve acentelerimiz için kasıt ve ağır ihmal durumlarıyla sınırlıdır. Viyana Satış Sözleşmesinin esasen ilgili uygulama kapsamı dahilinde, Müşterinin sözleşmeden cayma hakkını ileri sürmesi durumunda, Müşteri'nin tazminat talepleri hariç tutulur.

 

XIII. Ödeme

 1. Başka bir sözleşme var olmadıkça ödeme koşulları fatura tarihinden 10 gün sonra% 2 indirimli, otomatik ödeme% 3 indirimli veya net 30 gündür.
 2. Finans kuruluşunun fatura tarihinden itibaren 10 veya 30 gün içinde kredilendirmesi veya bireysel bir sözleşmede belirtilen son ödeme tarihine uyulması durumunda ödemeler yapılmış sayılır.
 3. Ödemeler, ödeme yerimize hiçbir kesinti yapılmadan ve banka ücreti alınmadan yapılacaktır.
 4. Son ödeme tarihine uyulmaması, Müşterinin herhangi bir hatırlatma gerekmeksizin temerrüde düşmesi ile sonuçlanacaktır. Temerrüt durumunda, diğer tüm taleplere tabi olarak, kredili mevduatlar için bankalarımız tarafından bize fatura edilen ilgili faiz oranı üzerinden, ancak en azından Müşterinin ana kayıtlı ofisinin bulunduğu eyaletin yasal faiz oranı üzerinden gecikme faizi için fatura düzenleme hakkına sahibiz.
 5. Kambiyo senetleri ve çekler yalnızca ifa nedeniyle kabul edilecektir. Kambiyo senedi ile ödeme, özel bir anlaşma gerektirir. Müşteri, kambiyo senetlerinin ve çeklerin iskonto edilmesi veya tahsil edilmesi için her türlü faiz ve ücreti ödemeli ve orada nakit olarak ödemelidir.
 6. Müşterinin varlık durumundaki önemli bozulma nedeniyle ortaya çıkan ve sözleşmenin akdedilmesine kadar tarafımızdan bilinmeyen durumlardan kaynaklanan ödeme koşullarına uyulmaması, erteleme durumu da dahil olmak üzere tüm alacakların derhal vadesinin gelmesine neden olacaktır. Böyle bir durumda kambiyo senetlerinin henüz itfa edilmemiş olması durumunda, yine de derhal nakit ödeme talep edilecektir.
 7. Alacaklarımızı mahsup etme sadece ihtilafsız veya hukuken tespit edilmiş alacaklar için izin verilebilir.
 8. Tarafların akreditifler üzerinde anlaşması durumunda, anlaşmaların yorumlanmasında, 41. Madde hariç olmak üzere, Paris Uluslararası Ticaret Odasının ilgili en son versiyonundaki “UCP 500” Belgesel Krediler için Tekdüzen Gümrük ve Uygulama geçerli olacaktır.

 

XIV. Sözleşmenin temelindeki değişiklik

 1. Müşteriyi veya teslimatlarımızı etkileyip etkilememesine bakılmaksızın, sözleşmenin amacını kısmen veya tamamen değiştiren olaylar, tazminat talepleri olmaksızın sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştirilen koşulları uyarlama hakkı verir.

 

XV. İcra yeri ve yargı mahkemesi

 1. Tüm karşılıklı sözleşme yükümlülüklerinin icra yeri Melsungen'dir.
 2. Melsungen'deki mahkemeler, bu sözleşmeden veya devam eden iş ilişkisinden kaynaklanan tüm sözleşmeden doğan ve sözleşme dışı anlaşmazlıklar için yerel ve uluslararası olarak münhasır yargı yetkisine sahiptir. Bu yargı alanı, kendileri münhasır olmadıkça diğer tüm yasal yargı alanlarını hariç tutar. Özellikle, Müşteri, münhasır yargı yetkisine sahip olanlar dışında herhangi bir mahkemede bize karşı bir karşı dava, mahsup veya tevkifte bulunma veya üçüncü taraf davaları ve / veya garanti uygulama şikayetleri için bizi Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki mahkemeye götürme yetkisine sahip değildir.
 3. Bununla birlikte, bireysel bir davada, Müşterinin kayıtlı ofisinin bulunduğu yerde, iç veya dış hukuka göre yargı yetkisine sahip diğer mahkemelere şikayette bulunma hakkına da sahibiz.

 

Geçerlilik tarihi: Mart 2011

© Dr. Schumacher GmbH