Choose language

Current language:TR

Veri Koruma Beyanı

 

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Verilerinizin korunması bizim için oldukça önemlidir. Verilerinizi Alman Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak kullanacağız. Bir bağlantı yoluyla başka bir web sitesine erişirseniz, lütfen burada sağlanan veri koruma ve gizlilik hakkındaki bilgileri kullanın. Diğer site operatörlerinin veri koruma uygulamaları üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.
İşbirliği kapsamında iş ortaklarının ve başvuru sahiplerinin kişisel verileri işlenebilmektedir. İlgili veri koruma bilgileri bu adreslerde adreste bulunabilir: İş ortakları için veri koruma bilgileri ve Başvuru Sahipleri için Veri Koruma Bilgileri.

1. Veri korumaya genel bakış

 

Genel açıklamalar
Aşağıdaki açıklamalar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle ne yapıldığına ilişkin genel bir bakış sunar. Kişisel veriler, sizin kişisel olarak tanımlanmanızı sağlayacak tüm verilerdir. Verilerin korunması konusuna ilişkin ayrıntılı bilgileri bu metnin altında yer alan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

 

Bu web sitesinde verilerin toplanması
Bu web sitesinde verilerin toplanmasından kim sorumludur?
Bu web sitesinde veri işleme faaliyetleri web sitesinin işleticisi tarafından yürütülür. İşleticinin iletişim bilgilerini bu web sitesinin “sorumlu makama ilişkin açıklama” başlığı altında bulabilirsiniz.

 

Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Verilerinizin bir kısmı sizin bunları bizimle paylaşmanız sayesinde toplanır. Bu veriler örneğin bir iletişim formuna yazdığınız bilgiler olabilir.

Diğer bilgiler ise otomatik olarak veya web sitesini ziyaret esnasında verdiğiniz onayınız sonrasında BT sistemlerimiz tarafından toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın çağrıldığı saat). Bu bilgiler bu web sitesine giriş yaptığınızda otomatik olarak toplanır.

 

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için toplanır. Bazı veriler de kullanım tutumunuzun analiz edilmesi için kullanılabilir.

 

Verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar nelerdir?
İstediğiniz zaman, kaydedilmiş kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve işlenme amacı hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Veri işleme faaliyetlerine onay vermiş olmanız durumunda bu onayı istediğiniz zaman, gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Ayrıca belli şartlar altında kişisel bilgilerinizin işlenme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunun yanı sıra yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu konuya veya verilerin korunması konusuna ilişkin diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Analiz araçları ve üçüncü sunucuların araçları
Bu web sitesini ziyaretiniz esnasında sörf alışkanlıklarınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları adı verilen programlarla gerçekleşir.
Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda yer alan veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Hosting ve içerik dağıtım ağları (Content Delivery Networks, CDN)

 

Harici hosting
Bu web sitesi, sipariş işleme yoluyla harici bir hizmet sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırıcının sunucularında kaydedilir. Burada öncelikle IP adresleri, iletişim istekleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web sitesi erişimleri ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler söz konusu olabilir.

Barındırıcı bu verileri potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmenin yerine getirilmesi (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent b) ve çevrim içi hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanması için kullanır (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f).

Barındırıcımız verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

 

İş emrinin işlenmesine ilişkin sözleşme
İşleme faaliyetlerinin veri korumaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız.

3. Genel açıklamalar ve zorunlu bilgiler

 

Veri koruma
Bu sayfaların işleticileri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizlilik esasına, verilerin korunmasına ilişkin ilgili yasal düzenlemelere ve bu veri koruma beyanına uygun bir şekilde işleriz.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizin kişisel olarak tanımlanmanızı sağlayacak olan verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bu beyan kapsamında, bu faaliyetlerin nasıl ve hangi amaca yönelik gerçekleştiği de açıklanmaktadır.

İnternet ortamındaki veri aktarımının (ör. e-posta yoluyla iletişim) güvenlik boşlukları içerebileceğini belirtmek istiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişiminden kusursuz bir şekilde korunması mümkün değildir.

 

Sorumlu makama ilişkin bilgiler
Bu web sitesinde veri işleme faaliyetlerinden sorumlu makam aşağıda belirtilmiştir:

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld, Almanya

Telefon: +49 5664 9496-0
E-posta: info(at)schumacher-online.com

Sorumlu makam, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri vs.) işlenme amacına ve yöntemine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

 

Kayıt süresi
Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Verilerinizin silinmesi için meşru bir talepte bulunmanız durumunda veya veri işleme faaliyetlerine ilişkin bir onayınızı iptal etmeniz durumunda kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz (ör. vergi hukukuna veya ticaret hukukuna ilişkin saklama süreleri) olmadıkça verileriniz silinecektir; ikinci durumda bu nedenlerin ortadan kalkması durumunda veriler silinecektir.

 

Yasal olarak öngörülen veri koruma görevlisi
Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.
Veri koruma görevlisi

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld, Almanya
E-posta: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com

 

Veri işleme faaliyetleri için verdiğiniz onayın iptal edilmesi
Veri işleme faaliyetlerinin birçoğu ancak sizin açık onayınızla mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal bildirimine kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda ve doğrudan reklama karşı veri toplama faaliyetlerine itiraz etme hakkı (Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT), madde 21)

VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ GVKT’NİN 6. MADDESİNİN, 1. FIKRASININ E VEYA F BENDİNE DAYANARAK GERÇEKLEŞTİRİLİRSE, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERDEN DOLAYI KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU HAK, BU HÜKME DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAĞI BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULABİLİRSİNİZ. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, EĞER İŞLEME FAALİYETLERİNİN SİZİN MENFAATLERİNİZDEN, HAKLARINIZDAN VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN AĞIR BASAN, MECBURİ, KORUNMASI GEREKEN GEREKÇELERİ OLDUĞUNU KANITLAYAMAZSAK VEYA VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN YASAL HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI İÇİN GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLARDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLENMEZ (GVKT, MADDE 21, FIKRA 1 UYARINCA İTİRAZ HAKKI).
KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM YAPMAK AMACIYLA İŞLENİYORSA, İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU İTİRAZ HAKKI, DOĞRUDAN REKLAMLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİL ÇIKARMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACINA YÖNELİK OLARAK KULLANILMAYACAKTIR (GVKT, MADDE 21, FIKRA 2 UYARINCA İTİRAZ HAKKI).

 

Yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkı
GVKT ihlallerinde mağdur olan kişilerin, özellikle normal ikametlerinin, iş yerlerinin bulunduğu veya olası ihlalin gerçekleştiği üye devlette bulunan bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkı vardır. Şikâyet hakkı idari veya adli diğer hakları etkilemeksizin mevcuttur.

 

Veri aktarılabilirliği hakkı
Onayınız çerçevesinde veya bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin, size veya üçüncü bir tarafa, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan diğer bir sorumluya aktarılmasını isterseniz bu ancak teknik açıdan imkân varsa gerçekleştirilir.

 

SSL veya TLS şifreleme
Bu sayfa güvenlikle ilgili sebeplerden dolayı ve sayfa işleticisi olarak bize gönderdiğiniz sipariş veya soru aktarımları gibi gizli içeriklerin korunması amacıyla bir SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğunun “http://” görünümünden “https://” görünümüne geçişinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlarsınız.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirildiğinde bize aktardığınız veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

 

Bilgi edinme, silme ve düzeltme
Geçerli yasal hükümler çerçevesinde her zaman ücretsiz olarak kaydedilen kişisel verileriniz, bunların kaynağı, alıcısı ve verilerin işlenme amacına ilişkin bilgi edinme ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Buna, konuya veya kişisel veriler konusuna ilişkin diğer sorularınız için her zaman bize başvurabilirsiniz.

 

İşleme faaliyetlerinin kısıtlanması hakkı
Kişisel bilgilerinizin işlenme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için istediğiniz zaman bize başvurabilirsiniz. İşleme faaliyetlerinin kısıtlanması hakkı şu durumlarda geçerlidir:

 • Bizim tarafımızdan kaydedilen kişisel verilerinizin doğruluğunu reddetmeniz durumunda genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol için gerekli olan bu süre zarfında kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleri yasal olmayan bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, verilerin silinmesi yerine veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verileriniz artık bize gerekmediğinde, ancak siz yasal hakların uygulanması, savunulması veya talep edilmesi için bunlara ihtiyaç duyduğunuzda kişisel verilerin silinmesi yerine veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 • GVKT, madde 21, fıkra 1 uyarınca itiraz etmeniz durumunda, sizin ve bizim menfaatlerimiz arasında bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Kimin menfaatlerinin ağır bastığı belirlenene kadar kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerini kısıtladı iseniz, bu veriler kaydedilmeleri dışında, sadece sizin onayınızla veya yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya savunulması için ya da diğer bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla veya Avrupa Birliğinin ya da üye devletlerden birinin önemli bir kamusal menfaatinin söz konusu olması durumunda işlenebilir.

4. Bu web sitesinde verilerin toplanması

 

Çerezler
İnternet sayfalarımız “çerezler” kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve nihai cihazınızda hasara yol açmaz. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) nihai cihazınızda kaydedilir. Oturum çerezleri ziyaretiniz sonlandığında otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler sizin tarafınızdan veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar nihai cihazınızda kalır.

Bazı durumlarda sayfamıza girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de (Third-Party-Cookies) nihai cihazınıza kaydedilebilir. Bunlar belirli üçüncü taraf hizmetlerinin (ör. ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için çerezler) sizin veya bizim tarafımızdan kullanılmasına olanak tanır.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Belli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağından (ör. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi) çerezlerin birçoğu teknik olarak gereklidir. Diğer çerezler kullanım tutumunun değerlendirilmesine veya reklamların gösterilmesine hizmet ederler.

Elektronik iletişim sürecinin yürütülmesi (gerekli çerezler) veya sizin tarafınızdan istenen bazı işlevlerin sunulması (işlevsel çerezler, ör. ürün sepeti işlevi için) ya da web sitesinin optimize edilmesi (ör. web sayfası ziyaretçi ölçümü için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca kaydedilir. Web sitesi işleticisi hizmetlerini teknik açıdan hatasız sunmak ve bunları optimize etmek için haklı olarak çerezlerin kaydedilmesini istemektedir. Çerezlerin kaydedilmesi için onay talep edilmişse, ilgili çerezler sadece bu onaya dayalı olarak kaydedilir (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a); onay istenildiği zaman iptal edilebilir.

Tarayıcınızı bırakılan çerezler hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere sadece münferit durumlarda izin vereceğiniz, çerezlerin belli durumlarda kabul edileceği veya genel olarak reddedileceği ve tarayıcınız kapatılırken çerezlerin otomatik olarak silineceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması durumunda, sizi bu konuda bu veri koruma beyanı kapsamında ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

 

Piwik PRO Analytics Suite ile çerez onayı
Bu web sitesi, nihai cihazınızda belirli çerezlerin kaydedilmesi veya belirli teknolojilerin kullanılması için onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Piwik PRO Analytics Suite’in çerez onay teknolojisini (bundan sonra Piwik Pro onay olarak anılacaktır) kullanır. Bu teknoloji, Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Almanya (bundan sonra Piwik Pro olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır.

Web sitemize girdiğinizde aşağıdaki kişisel veriler Piwik Pro’ya aktarılır:

 • Onay(larınız) veya onay(larınızın) iptali

 • IP adresiniz

 • Tarayıcınıza ilişkin bilgiler

 • Nihai cihazınıza ilişkin bilgiler

 • Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz tarih ve saat

Ayrıca Piwik Pro-Consent, verdiğiniz onayları veya bunların iptalini özgüleyebilmeniz için tarayıcınıza bir çerez kaydeder. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Piwik Pro çerezi kendiniz silene veya verilerin kaydedilmesine yönelik amaç ortadan kalkana kadar kayıtlı kalır. Zorunlu yasal kayıtlı tutma yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Piwik Pro-Consent, belirli teknolojilerin kullanılması için yasal olarak öngörülen onayın alınması için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GVKT, madde 6, fıkra 1, cümle 1, bent c’dir.

 

 

İş emrinin işlenmesine ilişkin sözleşme
Piwik Pro ile iş emrinin işlenmesine ilişkin bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu, Piwik Pro’nun web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımız doğrultusunda ve GVKT’ye uygun olarak işlemesini garanti eden, veri koruma hukuku tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

 

Sunucu günlük dosyaları
Sayfaların sunucusu tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği bilgileri günlük dosyaları olarak adlandırılan dosyalarda otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bu bilgiler şunlardır:

 • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu

 • Kullanılan işletim sistemi

 • Yönlendiren URL

 • Erişimi gerçekleştiren sistemin adı

 • Sunucu sorgusunun saati

 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisi hizmetlerini teknik açıdan hatasız sunmak ve web sitesini optimize etmek istemektedir, bunun için sunucu günlük dosyalarının tutulması gerekmektedir.

 

E-posta, telefon veya faks yoluyla iletilen talepler
Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçmeniz durumunda talebiniz ve ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca kaydedilecek ve işlenecektir. Bu verileri sizin onayınız olmaksızın başkalarına aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi düzenlemelerin gerekli olması koşuluyla, GVKT, madde 6, fıkra 1, bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme faaliyetleri bize gönderilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f) veya sizden istenmiş olması durumunda sizin onayınıza (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a) dayanmaktadır.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, kayıt için onayınızı iptal edene veya verilerin kaydedilmesine yönelik amaç ortadan kalkana kadar (ör. talebinizin işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle yasal saklama süreleri, bundan etkilenmez.

5. Piwik PRO Analytics Suite kullanımı

Bu web sitesi Piwik PRO Analytics Suite (bundan sonra Piwik Pro olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Piwik Pro, kullanıcı davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanıcının sayfalar arası tanımasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya tarayıcı parmak izi).
Piwik Pro’nun yardımıyla, web sitemizin web sitesi ziyaretçileri tarafından kullanımına ilişkin verileri toplayarak analiz edebilmekteyiz. Bu sayede, ne zaman hangi sayfaların görüntülendiğini ve hangi bölgeden geldiğinizi de öğrenebiliyoruz. Ayrıca çeşitli günlük dosyalarını da kaydediyoruz (ör. IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi) ve web sitesi ziyaretçilerimizin belirli eylemleri (ör. tıklamalar) gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliyoruz.
Bu analiz araçlarının kullanımı GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilir. Hem web hizmetlerini hem de reklamlarını optimize etmek amacıyla kullanıcı davranışını anonim olarak analiz etmek web sitesi işleticisinin meşru menfaatidir. Buna ilişkin bir onay talep edilmişse (ör. çerezlerin kaydedilmesine onay verilmesi), işleme faaliyetleri yalnızca GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca gerçekleştirilir; onay istenildiği zaman iptal edilebilir.
Piwik Pro, verileri bir Avrupa bulutu içinde barındırır ve veriler 14 aylık bir süre boyunca ham verilerde saklanır. Piwik Pro ile, Piwik Pro ile kaydedilen verilerin yalnızca talimatlarımız doğrultusunda ve GVKT’ye uygun olarak işlenmesini garanti eden bir sipariş işleme sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız.

 

IP anonimleştirme
Piwik Pro ile analiz yaparken IP anonimleştirme kullanıyoruz. Bu sırada IP adresiniz analizden önce kısaltılır, böylece artık açıkça sizinle eşleştirilemez.

 

 

6. Sosyal medya

 

Link bağlantılı sosyal medya görselleri
Bu web sitesinde sosyal medya görselleri kullanılmaktadır (ör. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).
Görselleri genellikle ilgili sosyal medya logolarından tanıyabilirsiniz. Bu web sayfasında veri korumasını sağlamak için yalnızca görsele bir link eklenir. Bu sayede web sayfamızı ziyaret ettiğinizde ilgili sosyal medya sunucusuna kişisel veriler aktarılmaz. Sosyal medya sayfamızı ziyaret etmek isterseniz görsele tıklamanız yeterlidir, bu durumda sosyal medya sunucusunun ilgili alt sayfasına yönlendirilirsiniz. Veri koruma ile ilgili bilgileri ilgili sosyal medya sunucusunda bulabilirsiniz, burada gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

7. Eklentiler ve araçlar

 

Google Web Fonts (yerel hosting)
Bu sayfa yazı tiplerinin standartlaştırılması için Google tarafından sağlanan Web Fonts hizmetini kullanmaktadır. Google Fonts yerelleştirilmiştir. Bu sırada Google sunucularına bağlantı gerçekleşmez.
Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Kendi hizmetlerimiz

 

Başvuru sahibi verilerinin ele alınması
Size, bize iş başvurusunda bulunma imkânı sunuyoruz (ör. e-posta, posta veya çevrim içi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda sizi iş başvurusu sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında bilgilendireceğiz. Verilerinizin geçerli veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını ve verilerinizin çok sıkı bir gizlilikle ele alınacağını taahhüt ederiz.

 

Veri toplamanın kapsamı ve amacı
Bize bir iş başvurusu göndermeniz durumunda, ilgili kişisel verilerinizi (ör. irtibat ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar vb.) bir istihdam ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu ölçüde işleriz. Bunun yasal dayanağı, yeni Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), paragraf 26 (bir istihdam ilişkisinin başlatılması), GVKT, madde 6, fıkra 1, bent b (genel sözleşmenin hazırlanması) ve onay vermiş olmanız durumunda, GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a’dır. Onay istenildiği zaman iptal edilebilir. Kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde sadece başvurunuzun işleme alınmasına dahil olan kişilere aktarılacaktır.

Başvurunun başarılı olması durumunda, bize verdiğiniz veriler, istihdam ilişkisini yürütülmesi amacıyla yeni Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), paragraf 26 ve GVKT, madde 6, fıkra 1, bent b uyarınca veri işleme sistemlerimizde kaydedilecektir.

 

Verilerin saklanma süresi
Size bir istihdam teklifinde bulunamamız durumunda, sizin bir iş teklifini reddetmeniz veya başvurunuzu geri çekmeniz durumunda ilettiğiniz verileri meşru menfaatlerimize dayanarak (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f), başvuru sürecinin bitiminden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 3 aya kadar saklama hakkını saklı tutarız. Sonrasında veriler silinecek ve fiziki başvuru belgeleri imha edilecektir. Verilerin saklanmasındaki maksat, özellikle yasal bir ihtilaf durumunda bunların kanıt amaçlı kullanılmasıdır. Verilerin 3 aylık sürenin sona ermesinden sonra gerekli olacağı açıksa (ör. yaklaşan veya görülmekte olan yasal anlaşmazlık nedeniyle), veriler ancak verilerin saklanmasına artık gerek kalmadığında silinecektir.

Ayrıca ilgili bir onay vermiş olmanız durumunda (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a) veya yasal saklama yükümlülükleri silmeyi engelliyorsa da veriler daha uzun bir süre saklanabilir.

 

Başvuru havuzuna alınma
Size bir istihdam teklifinde bulunamamız durumunda, başvuru havuzumuza dahil olma imkânınız vardır. Havuza alınmanız durumunda, uygun boşluklar oluşması hâlinde sizinle iletişime geçilebilmesi için başvurudan elde edilen tüm belge ve bilgiler başvuru havuzuna aktarılacaktır.

Başvuru havuzuna alınmanız sadece sizin açık onayınıza dayanarak gerçekleşir (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a). Onay gönüllülük esasına dayanarak verilir ve devam etmekte olan başvuru süreciyle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kişi onayını istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, saklama için yasal nedenlerin olmaması kaydıyla, veriler geri alınamaz bir şekilde başvuru havuzundan silinecektir.

Başvuru havuzundaki veriler, onay verildikten sonra en geç bir yıl içinde geri alınamaz bir şekilde silinecektir.