Choose language

Current language:TR

İş ortakları için verilerin korunmasına ilişkin bilgiler

Aşağıdaki bölümde Dr. Schumacher GmbH, holding şirketleri, departmanları ve grupları olarak biz iş ortaklarımızı kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirmekteyiz. İş ortakları, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgilenenler ve ayrıca mevcut müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, dağıtım ve kooperasyon partnerlerimiz ve bunların çalışanlarıdır (irtibat kişileri), bundan sonra: "İş ortağı" olarak adlandırılacaktır. Ayrıca lütfen şirketiniz bünyesinde, ör. iletişim kişisi olarak bizimle iş teması içinde olan kişilere de bu beri koruma bilgilerinin sağlanmasını sağlayınız.

GVKT, madde 4, numara 1, fıkra 1 uyarınca kişisel veriler belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin tüm bilgilerdir. Bu anlamda ör. adınız veya müşteri numaranız da gerçek bir kişiye ait olması durumunda kişisel veridir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu merci:

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması için yetkili ve sorumlu merci (GVKT, madde 4, numara 7 uyarınca Sorumlu Kişi), farklı bir sözleşme anlaşması yapılmadığı sürece:
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Federal Almanya Cumhuriyeti firmasıdır.

 

Kişisel veri kategorileri ve veri kaynakları:

 • Temel veriler
  Bunlar, iş ortaklarımızın kendisinden, şirketlerinden veya ör. kamuya açık kaynaklar gibi üçüncü taraflardan elde ettiğimiz iş ortaklarımız hakkındaki bilgilerdir. Bunlar ör. ad ve soyadı, unvanı, şirketteki pozisyonu, ticari iletişim bilgileri olabilir.
 • Sözleşme verileri
  Kamuya açık kaynaklardan veya istihbarat merkezlerinden elde edilen kişisel veriler.
 • Biz sözleşmenin hazırlanması, ifası veya uygulanması için düzenli olarak kişisel verileri gereklidir, bunlar ör. sipariş verileri, banka bilgileri, cirolar, KDV kimlik numarası, ticari sicil numarası, ticari durum veya iletişim bilgileri olabilir. Bu veriler doğrudan sizden toplanır veya sözleşme ilişkisinin seyri sürecinde elde edilir.

 

Veri işleme faaliyetlerinin amacı ve yasal dayanağı:

 • GVKT, madde 6, fıkra 1, bent b uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  Veri işleme faaliyetleri sözleşmenin hazırlanması, ifası ve uygulanması için gerçekleştirilir.
 • GVKT, madde 6, fıkra 1, bent c uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  Veri işleme faaliyetleri, yasal yükümlülüklerden dolayı gerçekleştirilir, bu yükümlülükler vergi ve ticaret kanunlarından kaynaklanabilir.
 • GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca meşru menfaatler
  Veri işleme faaliyetleri, bizim veya üçüncü tarafların meşru menfaatlere dayanarak gerçekleşir, bu menfaatler ör. holding çapında bilgi alışverişi, MİY (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemimize verilerin işlenmesi, BT güvenliği, pazarlama faaliyetleri veya fiziksel güvenlik olabilir.
 • GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a uyarınca bir onaya dayanarak

 

 

Veri sağlama gerekliliği:

Kişisel verilerinizin sağlanması, sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gereklidir ve sizin tarafınızdan gönüllülük esasına dayanarak gerçekleştirilir. Bize kişisel verileri sağlamamanız durumunda, belirli süreçler gecikebilir veya sizinle sözleşmeyi gerçekleştirmemiz ya da yürütmemizi imkansız hale getirebilir.

 

Alıcı kategorileri:

Dr. Schumacher GmbH, gerekli olması halinde amacı gerçekleştirmek için kişisel verileri holding dahilinde aktarabilir.
İcabında kişisel veriler, yasal olarak izin verildiği ve gerekli olduğu sürece, yürürlükteki yasalara uymak veya yasal talepleri savunmak veya talep etmek için mahkemelere, resmi makamlara, hukuk firmalarına veya benzeri üçüncü taraflara aktarılabilir.
Dr. Schumacher GmbH bazı alanlarda, ör. BT hizmet sağlayıcıları gibi hizmet sağlayıcılar (sipariş işleyiciler) görevlendirir, bunlar hizmetlerinin sağlanması için gerekli olması halinde kişisel verilerinize erişebilirler. Sipariş işleyiciler geçerli veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür (GVKT, madde 28 uyarınca) ve sadece Dr. Schumacher GmbH'nın talimatı doğrultusunda hareket ederler.

 

Saklama süreleri:

Dr. Schumacher GmbH ve hizmet sağlayıcıları kişisel verilerinizi sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece kaydederler. Kişisel verilerinizin yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için artık gerekli olmaması durumunda, vergi hukuku ve ticari hukuk düzenlemelerinden kaynaklanan yasal saklama süresinin buna aykırı olmaması kaydıyla kişisel verileriniz düzenli olarak silinir, bu süre genellikle 6 ila 10 yıldır. Aynı şekilde kanıtın bir zaman aşımı süresi içinde güvence altına alınması da gerekli olabilir, buradaki süreler genellikle 3 yıldır, ancak 30 yıla kadar da sürebilir.

 

Veri sahibi olarak haklarınız:

Belirli işleme faaliyetlerine onay vermiş olmanız durumunda bunları istediğiniz aman gelecek için geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Bu iptal önceki veri işleme faaliyetlerini etkilemez.
Yasal koşulların karşılanması durumunda bize karşı şu haklara sahipsiniz:

 • Tarafımızca hangi verilerinizin işlendiği hakkında bilgi talep etme (GVKT, madde 15)
 • Meşru menfaatimiz veya işleme faaliyetleri için yasal bir zorunluluk olmadıkça verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme (GVKT, madde 16, 17)
 • Verilerinizin işlenmesini kısıtlama (GVKT, madde 18)
 • Veri taşınabilirliği hakkını kullanabilme hakkı (GVKT, madde 20)

Genel Veri Koruma Tüzüğü, madde 21 uyarınca itiraz

Veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
Bu durumda kişisel verileriniz, sizin menfaatlerinizden, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden ağır basan işleme faaliyetine yönelik zorlayıcı meşru gerekçelerin varlığını kanıtlayamadığımız veya işleme faaliyetlerinin yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı durumlarda artık işlenmez.
Bu hakkı kullanmak için bizimle "Sorular" bölümünde belirtildiği şekilde iletişime geçiniz.

Ayrıca yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (FVKY, bölüm 19 ile bağlantılı olarak GVKT madde 77).
Yukarıda belirtilen hakların ulusal yasalarla sınırlandırılmış olabileceğini dikkate alınız.
Haklarınızı kullanmak için bizimle "Sorular" bölümünde belirtildiği şekilde iletişime geçiniz.

 

Otomatik karar verme:

Dr. Schumacher GmbH; GVKT, madde 22 bağlamında profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme süreci kullanmaz.

 

Sorular:

Bu veri koruma bilgilerine veya haklarınıza ilişkin sorularınız olması durumunda bizimle şu adresten iletişime geçiniz:

Veri Koruma Denetçisi
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld

E-posta: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com